miércoles, 24 de julio de 2013

I AL SETEMBRE INICIEM PERÍODE DE FIRES!Enguany ens estrenarem a  INNOVA, a Corbera de Llobregat, amb la presentació del nou format de 4 quadres iluminats.

Una sèrie molt significativa i que desitjo que us agradi.

Nota: Us indicaré dates i horaris més endevantJoan Campreciós Ripoll

martes, 23 de julio de 2013

COM ES VALORA EL QUE FAS, NOMÉS PEL FET DE TENIR GANES DE FER-HO?

Com podríem valorar, no sé si us ha passat alguna vegada, que tens ganes d’expressar el teu ofici en un lloc que no sigui l’habitual? 
En el cas de la calç, sempre l’associem a parets, però podem treballar-la en altres suports mòbils com quadres o aplics, per exemple.

Per explicar les possibilitats que té aquest material amb el que m’he criat, la calç, un gran ofici que he après gràcies a la meva família i, del que encara avui dia segueixo descobrint noves aplicacions, he realitzat un conjunt de quatre quadres on es mostren algunes de les principals tècniques de la calç.

En aquesta seqüència, intento reflectir la infinitat d’acabats que té la calç, amb una petita mostra dels mateixos.

Us presento el procés e inspiració de la primera..
martes, 9 de abril de 2013

ja queda poc...


Fires

Hola a tots/es,

Com ja us vaig abançar abans de Setmana Santa hi ha novetats a Mans de Cal.

Al fer un ús sostenible, ecològic i perdurable de construcció, iniciem una promoció d'aquest ús mitjançant les fires locals on podreu vindre a veure resultats, com es treballa, les aplicacion directes tant en construcció com en decoració.

En breu pejarem el calendari provisional perquè hi pogueu assistir i fer difusió.

Gràcies a tots per el vostre suport!

Joan C.

martes, 19 de octubre de 2010

Recuperació d'un Fresc

En la restauració de pintura al fresc cal seguir uns passos fonamentals. Tenint en compte que és una pintura realitzada sobre suport arquitectònic seu deteriorament serà el mateix que el d'aquest, és a dir, que en restaurar el fresc haurem restaurar la part de l'edifici que l'acull. Aquest control el realitzarem sobre els següents punts:

A. Humitats


Superiors - sostres en mal estatFiltracions d'aigua Verticals - per capilaritat del sòlHoritzontals - filtracionsEn els tres casos caldrà buscar-ne les causes i eliminar-les.B. Moviments estructuralsCosit de les esquerdes, bé amb ulleres inoxidables o amb material cementant.Fixació de qualsevol component d'aquest parament que estigui solt. Tot arrebossat es emmallament. Abans de procedir amb qualsevol d'aquestes intervencions es buscarà evitar les seves causes. Aquestes poden ser degudes a moviments de terra a causa de filtracions per aigües subterrànies, pèrdua de compacitat del terreny, acció d'organismes vegetals o animals, pluges, vents, canvis bruscos de temperatura o deteriorament de punts de suport.Suposant que haguem complert amb les premisses actuarem ara sobre el rebutgi, eliminant o sanejant les parts deteriorades conservant i numerant les parts que continguin dibuix o pintura recognoscible, en aquesta actuació seguirem els passos esmentats en el punt "etapes del treball".En el cas que hi hagi un dibuix farem sobre ell un calc i haurem de fer una interpretació mental d'un estil, composició, ordenament, etc ...C. CatesEn cas d'intentar trobar algun tipus de fresc que se suposa estigui ocult sota un altre rebutgi i pot donar el cas que un fresc oculti un altre més antic, s'anirà extraient rebutgi en una superfície de 20x20 cm, una altra de 10x10 cm, i una altra de 5x5 cm.D. Intervencióa. Restitució: sanejat del suport reestucado (procés complet) - restitució del dibuix original.b. Recolorido: potenciar els tons originals amb veladures molt diluïdes i amb tons més suaus que l'original. Controlar el seu equilibrat durant 2 o 3 dies.c. Repintat: pintura més cubriente, que tapi la deteriorada (no utilitzar les que impedeixin la transpiració de l'estuc).d. El recolorido i el repintat es pot fer o bé cobrint tota la superfície o bé de forma ilusionista mitjançant línies paral.leles.E. Recuperació d'un fresc ocultMullar abundantment amb aigua la part del entonat a extreure. Es va extraient per capes el entonat, sempre mullant i percudint sobre les superfícies que extreguem.Procurarem que un cop ja feta una extracció l'aigua penetri entre la superfície a extreure i la superfície que pretenem recuperar.F. Neteja d'un fresc cobert amb pinturaMullar abundantment amb aigua calenta i anar extraient amb molt de compte i capa per capa la pintura a eliminar procurant no incidir sobre la fresca a recuperar.G. Pintures rentables

Es posa sobre la superfície un full de cotó, s'amara amb alcohol desnaturalitzat, es deixa reposar uns segons i s'extreu amb cura el cotó començant per la part superior, passant al seu torn un pinzell embegut en alcohol entre la pintura i el cotó que estem traient.


En el cas que haguem extreure ceres o betums, escalfarem primer la superfície i extraurem les ceres, primer de forma mecànica i després amb essència de trementina.

miércoles, 13 de octubre de 2010

UNA DE SORRA I UNA DE CALÇ
Pamukkale (Castell de Cotó), Turquía. Patrimoni de la Humanitat segons la Unesco.Definició oficial Calç:

"Òxid de calci, substància blanca, lleugera, càustica i alcalina, que en estat natural es troba sempre combinada amb alguna altra. Se la sol anomenar calç viva.

En contacte amb l'aigua reacciona químicament amb despreniment de calor (calç apagada o morta); barrejada amb sorra, forma la argamassa de morter. "

Dit així, podria interpretar-se que la calç és un element extern i aliè a la pròpia naturalesa, cosa del tot allunyada de la realitat, ja que no només és part de la pròpia naturalesa, sinó que sense ella molts dels processos químics que es produeixen, serien inviables.


Al llarg del desenvolupament del nostre propi projecte, hem intentat donar a conèixer a través dels cursos que organitzem, la perspectiva artística que ofereix la Calç.

Com al treballar-la esdevenim cadascú de nosaltres un artesà artístic i us convidem a que veieu algunes de les fotografíes de la galería on podreu veu-re aquests efectes, així com les feines realitzades com a patrimoni històric.

En breu pujarem fotografies i enllaços que us ajudaran a comprendre aquesta faceta de la Calç.

Joan Campreciós

miércoles, 24 de febrero de 2010

Article Col.legi Aparelladors, L'informatiu 2009: Un Ofici Artesà:

Nosaltres som en Josep Maria i Joan. Ens vàrem criar amb la calç, la matèria primera de la construcció. Els egipcis, fenicis i romans ja ho sabien. Quan dic que ens vàrem criar amb ella no és metafòric: el nostre besavi Anselm, el nostre avi Francesc, els nostres pares Just i Ramon i l’oncle Jordi, tota la família, passant de l’un a l’altre, ens van ensenyar la noblesa d’un material que ve de la natura, la calç. De petits vàrem viure moments de perill a l’antic magatzem, “cap a casa” ens deien, quan un camió descarregava les pedres de calç que agafaven i tiraven a les basses, on es trinxaven per fer-les bullir. El fum, l’olor... després la calç apagada la passaven pel sedàs i anava a d’altres basses per deixar-la reposar. Era tot un procés i, poc a poc i amb paciència, tots ens varen ensenyar l’ofici d’estucador des de l’inici.

Quarta generació d’estucadors: No és fàcil oblidar que som la quarta generació d’estucadors, amb nosaltres l’ofici familiar segueix, som gent compromesa i que s’estima aquest ofici artesà. Tenim un reconeixement important arreu, amb treballs com La Pedrera, la Maternitat i Cal Negre, per citar-ne alguns. Són moltes les façanes on hem deixat la nostra empremta al servei dels clients que durant generacions han confiat amb nosaltres i amb la noblesa d’aquest material que tant estimem: la calç.

La calç és el millor material que existeix tant per a façanes com per a interiors ateses les seves propietats naturals, ja que no conté cap producte caduc. No oblidem que actualment s’estan restaurant estucs antics que com a mínim tenen de 75 a 85 anys o més, i que per tant tenen molta antiguitat. Cap material modern d’avui en dia té la mateixa durabilitat. La nostra empresa té la sort de conèixer aquest material que és la calç, la nostra amiga, des de la nostra experiència que data del 1887. El dia a dia ens ha permès desenvolupar noves aplicacions de la calç en tot tipus de paraments i de paviments, aprenentatge que compartim des de
l’any 1982 formant futurs estucadors que garanteixin la continuïtat d’aquest ofici artesà.

Ens agradaria compartir la nostra experiència també amb vosaltres.